[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Hur man förstör ett land
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 2 maj 2005

Hur snabbt maktsjuka politiker lyckats med att förstöra Sveriges ekonomi i grunden, framgår av hur den svenska bankkrisen (1987 – 1993) hanterades. Om vad som då hände har jag redan berättat om i mina 3 senaste böcker: Från bankkris till börskris, 2003, Från folkhem till fattigstuga, 2004 och Nollkoll, 2005

Vad det handlar om är en kombination av ekonomiska och fiskala åtgärder som på både kort och lång sikt är förödande för ett land. Företagens vinster är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. Om man beskattar företagen för hårt, försvinner både företagen och vinsten. Om man dessutom tillåter sig att slå ihjäl livskraftiga företag och beslagta deras egendomar, som skedde under bankkrisen, (med politikernas godkännande) sker utslagningen av både landets företagare och privatpersoner i ett allt snabbare tempo.

Det är vad som har hänt i Sverige. För att dölja vad som hänt har politikerna redan beslagtagit en stor del av pensionärernas besparingar (hittills 258 miljarder kronor). När man 2004 ville ta ytterligare 96 miljarder lyckades jag och andra uppmärksamma vad som höll på att ske i pressen. Uttagen stoppades tillfälligt.

Men det är inte bara Sverige som har drabbats av maktfullkomliga politiker. Det finns många andra historiska och moderna exempel. Hur envåldshärskarna Lenin och Stalin på kort tid lyckades förstöra ekonomin i det forna Sovjetunionen har jag redan berättat om i mina böcker. Det f d välmående landet Rhodesia är ett annat exempel. Rhodesia, som för inte så länge sedan var ett brittiskt kolonialområde, ligger i södra Central- Afrika. I landet har företagarna precis som i Sverige, nyligen plundrats på sina tillgångar.

Rhodesia har inte ens fått behålla sitt namn. Landet heter numera Zimbabwe. Presidenten och diktatorn Robert Mugabe som har regerat alldeles för länge. År 2005 styr han fortfarande landet med järnhand. För några år sedan jagade han bort 4.000 vita farmare från deras egendomar. Resultatet lät inte vänta på sig. Landets jordbruk har redan förstörts av den utstuderade och våldsamma jordreformen.

Före valet 2005, där valfusk förekom i stor omfattning, försäkrade det härskande partiledaren Mugabe att allting gick som på räls för landet. Och att landets ekonomin fungerade bra. Efter valet är det lätt att konstatera att ingenting längre fungerar i landet. En ny livsmedelsbrist har drabbat Zimbabwe, denna gång kombinerad med allvarliga störningar i försörjningen av vatten, elektricitet, bensin och diesel.

Nu visar det sig att det var ett stort misstag att jaga bort de vita entreprenörer, farmare och företagare som byggt upp landets ekonomi. Både den inhemska livsmedelsproduktion och den viktiga tobaksexporten har nästan utraderats. Snart har befolkningen inte längre mat för dagen. Situationen liknar på många sätt det som hände i det gamla Sovjetunionen under Lenins och Stalins skräckregim och terrorverksamhet mot den egna befolkningen. .

I det socialistiska Sverige har det ännu inte hunnit gå lika långt. Men ekonomin har stadigt försämrats. De kvarvarande företagen läggs ner, flyttar utomlands eller säljs till utlandet. Politikerna har redan tvingats att plundra pensionärerna länsa en stor del av riksbankens reserver, för att få ekonomin att fungera. Det enda som växer i landet är arbetslösheten, kostnaderna för alla förtidspensionärer och sjukskrivningar.

Så lätt går det snabbt utför med ett land, där politiker från vänster till höger tillåter skatterna öka till absurda nivåer, och att entreprenörer och företagare ostraffat plundras på sina tillgångar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida