[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Politiker följer inte lagar och förordningar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 30 april  2005

Lika länge som Göran Persson suttit vid makten har jag som företagare och författare reagerat mot att politiker från vänster till höger inte följer lagar och förordningar. Om detta handlar bland annat mina tre senaste böcker: Från bankkris till börskris, 2003, Från folkhem till fattigstuga, 2004 och Nollkoll, 2005.

När jag i mina böcker avslöjar vilka olagligheter både kommunal – och riksdags politiker kan ställa till med, reagerar både statsminister Göran Persson och den socialdemokratiska regeringen, med största möjliga tystnad. I stället att vara tacksamma för att enskilda reagerar, genom att avslöja vilka grova oegentligheter som skett i regeringskansliet, bryr sig inte den socialdemokratiska regeringen ens om att rätta till dessa, genom att se till att de skyldiga straffas.

När ingenting händer och jag och andra tar till slut väljer att ta kontakt med politiker i riksdagen och ber dem utreda några de grövsta brotten får jag visserligen gehör för vad som framkommit. Men sedan händer fortfarande ingenting. I ett av dessa fall resulterade detta i att riksdagens majoritet snabbt beslutade om att en oberoende utredning omgående måste verkställas.

Men fortfarande ett år efter detta riksdagsbeslut har ingenting skett.

När jag då väljer att anmäla några av ärendena till polis och åklagare sker heller inga utredningar. Min uppfattning är därför att det inte går att angripa den politiska makten i Sverige, vilka grova brott politiker i maktposition än gjort sig skyldiga till.

Det enda som då återstår att göra är att via enskilt åtal eller tvistemål i domstol försöka få ändringar till stånd. Tillfället gavs först när ett av mina  företag, som vid första tillfället vunnit en offentlig upphandling vid två senare tillfällen ingivit lägsta anbuden vid offentlig upphandling och ändå inte fått jobben, trots att jag lyckades bra med mitt arbete i samband redan vid den första upphandlingen.

Tredje gången när tillfälle gavs att delta i en offentlig upphandling blev jag inte ens inbjuden att medverka. Det gäller Nyköpings kommun som 2003 tecknade avtal med Ryan Air om att flygbolaget under tio års tid skall göra reklam åt Nyköping. Jag ansåg att både min egen reklambyrå som jag startade redan 1966, och flera andra välmeriterade reklambyråer hade större förutsättningar att gå i land med detta uppdrag, än det flygbolag som man slutligen valde att anlita.

Därför stämde jag kommunen. God hjälp fick jag från advokaten Pär Cronhult. Både länsrätt och kammarrätt gav oss rätt i sakfrågan. Till sist föll regeringsrättens dom i samma ärende i mål nr 8466-03. Det visade sig att även regeringsrätten gick på vår linje.

Vad tvisten handlat om är om Nyköpings kommun skulle ha gjort en offentlig upphandling när man gav flygbolaget Ryan Air ett reklamuppdrag på 55 miljoner kronor under en tioårsperiod. Länsrätten ansåg att kommunen skulle ha utlyst en upphandling på uppdraget och dömde kommunen att avbryta samarbetet med Ryan Air och i stället genomföra en regelrätt upphandling. En sådan borde upphandlingen självfallet skett redan från början med kompetenta reklambyråer, i stället för med ett flygbolag.

Det är den domen som stått sig ända upp i regeringsrätten.

Redan från början har de socialdemokratiska ledamöterna i Nyköpings kommun trotsat domstolen. Det har skett genom att man redan har betalat ut de 55 miljonerna till Ryan Air.

Huvudparten av beloppet, 41 miljoner kronor betalades ut redan innan länsrätten hann döma i ärendet. Resten betalades ut trots att domstolen gick emot Nyköpings kommun redan i första rättsinstans.

Nu måste kommunen göra om upphandlingen, trots att avtalet funnit i två år och pengarna redan betalats ut. Ytterst är det staten som är skyldig att se till att Nyköpings kommun genomför en ny upphandling. Annars kommer jag att vända mig till EG-kommissionen som kommer att utdöma ett löpande vite mot staten tills så sker.

Men detta är inte något som bekymrar kommunalrådet Göran Forsberg (s) som förlitar sig på att statsminister Göran Persson även i detta ärende inte kommer att vidtaga några egna åtgärder mot ett kommunalråd och partikamrat, som medvetet och redan från början handlat olagligt genom att slösa bort skattebetalarnas pengar, och nu även helt öppet och ogenerat trotsar regeringsrättens beslut.

Nu har det gått en hel månad sedan regeringsrätten slog fast att Nyköpings kommun gjort fel när de gav reklamuppdraget till ett flygbolag i stället för till en reklambyrå, och utan någon egentlig upphandling. Därmed gäller länsrättens dom från september 2003, som säger att upphandlingen måste göra om. Men det struntar kommunen i.

- Att domstolen har sagt att upphandlingen ska göras om, betyder inte att den måste göras om, säger Robert Tollén som är jurist på Nyköpings kommun. Så talar maktfullkomliga politiker via sina ombud, som i likhet med den socialdemokratiska regeringen fullkomligt struntar i om politiker följer lagar och förordningar. De som vill kan därför fortsätta med sina olagligheter, eftersom de vet att och vet att de inte kommer att straffas, vilka olagligheter de än begår.

Var det med den baktanken som socialdemokraterna såg till att tjänstemannaansvaret avskaffades redan 1975 ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida