[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


De försvunna företagen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 mars  2005

Bara under de senaste fem åren har 300.000 jobb flyttat ut från Sverige. Ytterligare en halv miljon jobb kommer att försvinna från Sverige under nästkommande fem åren, spår näringslivets egen organisation Svenskt Näringsliv, i en ny stor undersökning.

En av förklaringarna till varför svenska företag inte längre vill verka i Sverige, beror på den omilda behandlingen av skötsamma företag under den svenska bankkrisen 1987 – 1993, när 60.000 företag fick sina krediter uppsagda i onödan. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor.

De senaste fem åren har mer än 17.000 småföretag med färre än 50 anställda, tagit saken i egna händer och visat modet och initiativet att förlägga hela eller delar av sin verksamhet utomlands.

Det visar tydligt att det svenska företagandet, som stadigt minskat i Sverige under de senaste 30 åren, nu snabbt finner nytt fotfäste utomlands, när det visat sig att både bankerna och staten sviker de fria företagarna i Sverige.

Den kommande utflyttningstakten grundas på en undersökning som är baserad på intervjuer med 5.000 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Undersökningen har genomförts med hjälp av undersökningsföretaget Temo.

Orsaken till att det var fastighetsägarna och företagarna som misshandlades under bankkrisen beror på att krisbankerna skyllde sin egen obeståndssituation på sina kunder. Bo Lundgren som var bankminister i den borgerliga regeringen 1991 – 1994 då Carl Bildt var statsminister, svalde betet. Lundgren lät därför bankerna säga upp krediterna för alla de företagare som inte längre passade in i krisbankernas ”portfölj”.

När sedan allmänheten genom alla mina artiklar i riks – och fackpress och genom min trilogi, ”Från bankkris till börskris, 2003 ”Från folkhem till fattigstuga” 2004 och ”Nollkoll” 2005 (Bankrättsföreningen) fått kännedom om vad Bildt och Lundgren ställt till med gjorde moderaterna ett av de sämsta valen i partiets historia under den senaste valrörelsen. Resultatet blev att Bo Lundgren snabbt sparkades ut som partiledare för moderaterna. Fredrik Reinfeldt blev vald till ny partiordförande.

Socialdemokraterna som samarbetade intimt med Bo Lundgren under bankkrisen tyckte synd om Lundgren, och gjorde honom då till ny chef för Riksgäldskontoret. Där har han redan hunnit göra sin första pudel i samband med återbetalning till småsparare.

Knappt hade Bo Lundgren tillträtt sin nya post så började ”misstagen” hoppa sig. Av misstag har Riksgäldskontoret redan betalat ut närmare en miljard till småsparare i samband med att sparformen Riksgäldskonto upphörde. Missen kostar staten flera miljoner. Carl Bildt är inte heller välkommen tillbaka till partiet, efter fadäsen att rädda krisbankerna på bankkundernas bekostnad.

Att 500.000 jobb lämnar Sverige inom de närmaste åren är allvarligt i sig. Ännu allvarlige är att svenska staten fortfarande inte kompenserat alla de oskyldiga företagare som drabbades under krisen, och att man fortfarande inte startat den oberoende utredning, som riksdagen redan beslutat om som skulle klargöra vad det var som hände under bankkrisen.

Utan företagare som bär upp landet är Sverige en given förlorare, eftersom då ingen förmår att betala de höga kostnaderna, som måste bära upp det svenska ”välfärdssamhället” som inte har så mycket av sin välfärd kvar.

När de arbetsintensiva jobben försvinner från landet lämnas ett utrymme för de kunskapsintensiva jobben. Men om regeringen fortsätter att diskriminera företagarna fortsätter flykten från landet.

I dag är arbetslösheten i Sverige mångdubbelt större än den officiella siffra på 5,5 procent som regeringen hänvisar till. Arbetslöshetsstatistiken döljer cirka en halv miljon människor. Friska människor tillåts att sjukskriva sig eller gå i förtidspension, bara för att minska den officiella siffran för arbetslöshet, som i själva verket uppgår till närmare 25 procent i dagens Sverige.

De förskräckande ekonomiska följderna av bankkrisen är att närmare en miljon människor antingen är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Närmare 25 procent av människor i arbetsför ålder står ofrivilligt utanför arbetsmarknaden bara för att man räddade bankerna, på allmänhetens, förtagarnas och bankkundernas bekostnad.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida