[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Vill Regeringen sätta munkavel på yttrandefriheten?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17
mars  2005

Den kände läkaren och ledaren för det socialdemokratiska oppositionspartiet, Alf Enerström, 74 sitter sedan en tid inspärrad på sinnessjukhus. Den rättspsykiatriska undersökningen beskriver att Enerström lider av ett vanföreställningssyndrom, där Enerström saknar insikt och har megalomana tankar.

Vilka tankar som förutsätter den fortsatta psykiatriska vården, framgår inte ordentligt av den hemligstämplande undersökningen. Undersökaren vågar därför påstå i ett intyg till rätten att Enerström tror att han kommer att bli den nye statsministern vid nästa val, och att han i själva verket upplever sig själv som den svenska Nelson Mandela.

När ombudet Sten Lindeberg som företräder honom i rätten, försöker få Enerström på fri fot igen, med påståendet av att det enda som Eneström lider av är en annorlunda politisk uppfattning, än den som för närvarande är rådande, vill rådmannen vid Värmlands tingsrätt Jan Lindblad i protokoll från den 8.3.2005 genast entlediga ombudet från Stockholm, för att i stället välja en mer lätthanterlig lokal förmåga.

Min egen uppfattning om Alf Enerström är att det enda han vill, och som han också gett uttryck för sedan en lång tid tillbaka, är att försöka få till stånd en politisk förändring i Sverige.

Det visar alla annonser som han med benäget ekonomiskt bistånd från allmänheten genom åren publicerat, där han och hans hustru Gio Petré öppet kritiserat den socialdemokratiska regeringens göranden och låtande i stora annonskampanjer. Inte i någon av dessa annonser som jag tagit del av har han för egen del framfört några egna politiska maktanspråk.

Några som helst egna anspråk har Enerström heller inte framfört, när vid ett flertal tillfällen under den dåvarande ordföranden i Medborgarrättsrörelsen, regeringsrådet Gustaf Petrén stöttat medborgarrättsrörelsen ekonomiskt.

Däremot har han vid flera tillfällen råkat ut för att bli handgripligen attackerad eller våldsamt provocerad. Något som inte är ovanligt i politiska sammanhang. Det har både Bert Carlsson och Ian Wachmeister råkat ut för, av när det var fullt drag under galoscherna i Ny Demokrati.

Vid ett tillfälle blev Enerström attackerad av en advokat som inte hade på hans ägor att göra. Advokaten anföll honom med ett järnrör, för vilken Enerström senare fick bära skulden, när han tvingades försvara sig. Vid ett annat tillfälle blev han attackerad av polis, och som utan ordentlig förvarning och med dragen pistol, bröt sig in på Enerströms partihögkvarter på Norr Mälarstrand i Stockholm.

Enerström visste inte vem det var som anföll honom. Han blev väckt i sin sömn av inkräktaren. När han såg en skugga med pistol i handen som rörde sig utanför dörren, agerade han genast och i självförsvar, och sköt pistolen ur polisens hand. Det är egentligen för den gärningen han numera sitter inspärrad på sinnessjukhus.

Själv tillhör jag inte det socialdemokratiska oppositionspartiet. Men som ordförande i Bankrättsföreningen och vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen i Sverige vet jag hur politiskt statsmakterna tillämpar rättvisan och ser på yttrandefriheten.

Det är därför det svenska rättssystemet inte längre fungerar. Det tidigare oberoende svenska rättsväsendet i Sverige, har i praktiken förvandlats till en av regeringens underlydande myndighet.

Det har jag själv fått erfara, när Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro blev anklagad för brott och fälld i såväl tingsrätt som hovrätt, när vi varit frispråkiga på Bankrättsföreningens hemsida, genom att berätta sanningen vad som hände under den svenska bankkrisen, 1987 - 1993.

Något som jag senare också redogjort för i mina böcker. Först när ärendet prövades i Högsta domstolen (HD) blev föreningens webbmaster helt frikänd efter flera år av onödigt processande i de lägre rättsinstanserna.

Om en företrädare för någon som är inspärrad vågar påstå att han är en politisk fånge, har inte domstolen någon som helst rätt att bara avvisa denna fråga, genom att entlediga ombudet. Sakfrågan måste själfallet prövas av domstolen, där också den hemliga utredningen om Enerströms psykiska hälsa nu måste bli officiell, för att Enerström skall kunna ha någon möjlighet att försvara sig i rätten .

Detta ärende måste självfallet kunna prövas i enlighet med de regler som framkommer av Europakonventionens bestämmelser, och inte efter nycker från någon rådman, som redan visat sig vara uppenbart jävig genom att agera juridiskt i denna i fråga, innan han ens satt sig in i ärendet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida