[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sanningen om bankkrisen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 23 november 2004

Det var från statsvetaren Torsten Svenssons utmärkta vitbok om kreditavregleringen, som publicerades redan i juni 1996, som Dan Josefsson hämtade sin inspiration, till TV-programmet ”Novemberrevolutionen”. Rapporten som speglar ursprunget till bankkrisen.

Genom Torsten Svensson grundläggande forskningsarbete som lämnades i form av en rapport till finansdepartementets tankesmedja ESO, vet vi således efter 20, år hur bankkrisen med dess omfattande skadeverkningar kunde bli möjlig. Vi vet också vilka som hade det juridiska och politiska ansvaret inför avregleringen av kreditmarknaden den  21 november 1985.

Att inte denna forskningsrapport väckt större uppmärksamhet tidigare, beror på att man gjort sitt bästa för att dölja resultatet från rapporten. Den betecknas som alldeles för politiskt farlig. Bosse Ringholm lät t o m skrota hela tankesmedjan ESO,  eftersom han inte ville ha några underökningar gjorda, som kan misskreditera den socialdemokratiska regeringen.

Anders Sahlén, som tillträdde som ny generaldirektör för den dåvarande Bankinspektionen i samband med att de nya kapitaltäckningsreglerna började gälla i februari 1990, borde självmant slagit larm redan då genom att varna alla företagare för den situation som skulle uppstå. Men Anders Sahlén gjorde heller ingenting för att förhindra den omedelbara och uppenbara katastrofen.

Grundskälen till att man missade kapitaltäckningskraven var ju helt enkelt att krisbankerna med Gota och Nordea (gamla Nordbanken) i spetsen hade lånat ut för mycket pengar till ett fåtal större fastighetsbolag som hade negativ direktavkastning på sina fastigheter. Dessa banker bedrev verksamhet i form av ”Ebberöds bank-principen”, genom att hela tiden skjuta förlusterna framför sig tills det inte längre gick.

De korta valutalånen på cirka 350 miljarder kronor till bl a fastighetsinvesteringar blev den kvarnsten som sänkte bankerna. Man hade av oförklarliga skäl inte anpassat sin utlåning till de internationella krav som gällde vid denna tidpunkt. Anders Sahlén blev heller inte långvarig i Bankinspektionen, utan tvingades flytta till Washington under den värsta perioden. Politikerna ville inte att vare sig han eller hans företrädare skulle ställas till svars för vad som hände.

Någon analys av de falska tertiala kapitaltäckningsrapporterna har fortfarande inte gjorts, eftersom man ville skydda bankerna från alla skadeståndsanspråk från uppretade bankkunder, som fått sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna.  Bankerna räddades sålunda på fastighetsägarnas och företagarnas bekostnad. Svenska staten har hittills sluppit betala några större skadestånd för vad som hände, eftersom även domstolarna hjälpt till med att skydda bankerna från kundernas rättmätiga skadeståndskrav.

Resultatet av denna företagsslakt ser vi idag. Storföretagen har redan flyttat utomlands. De medelstora företagen har nästan helt försvunnit. Nu sker en smygande flykt utomlands av svenska småföretag.

En nyligen gjort SIF-enkät från 2004 avslöjar ut tusentals jobb försvinner till utlandet bara från Småland. Utflyttningen sker i all tysthet, men är alarmerande stor och väntas öka betydligt under de närmaste åren.  Enligt SIF-enkäten har 2.000 jobb redan försvunnit under de senaste fem åren.

För de utländska ägare som kunnat köpa in sig i storföretagen på den svenska marknaden har år 2004 varit ett lysande år. Av den beräknade totala vinsten från storföretagen, på cirka 245 miljarder kronor för i år, beräknas 44% flytta utomlands, eller totalt 109 miljarder kronor.

Vad som skett genom bankkrisen är att Sverige dräneras på både kunnande och kapital. Företagsamheten minskar i landet och ersätts med  onödiga omskolningsarbeten i AMS regi.

Det leder till storslam för ägare utanför Sverige, och en fortsatt utarmning av den svenska företagsamheten. Utlänningarnas ägande på Stockholmsbörsen är år 2004 högre än vad det har varit på tre år och fortsätter att öka.

Om ingenting snart görs för att kompensera alla de företagare som orättfärdigt drabbades under bankkrisen, blir Sverige snart ett legoland för utländska tillverkare, med allt vad det innebär.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida