[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ledarskap att lita på
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 9 november 2004

Människor måste ha ett ledarskap som de vågar lita på. Förtroendet behövs framför allt i  svåra situationer. Då hårda ingrepp måste till för att försvara människors arbete och ekonomi. I dag har det svenska ledarskapet ett stort problem: ledarna själva.

Den uppfattningen  har jag hittills gett uttryck för i mina böcker ”Från bankkris till börskris” och ”Från folkhem till fattigstuga (Bankrättsföreningen, 2003 och 2004). I dag verkar denna åsikt  delas av Bo Ekman, som var chef för undersökningsföretaget Sifo under åren 1987 – 1996.  Numera arbetar han som egen företagare och författare.

I samband med Sifos  50 – årsjubileum i oktober 2004,  fick Ekman erbjudandet att ställa frågor till svenska folket. I undersökningen formulerade han därför bl a några frågor om hur det är med förtroendet för  bankdirektörer och politiker. Svaren är inte förvånande. Det visar sig att förtroendet för bankdirektörer, politiker och pressen fortfarande ligger i botten.

Bara 16 procent av svenska folket har har något förtroende kvar för bankdirektörerna.  Efter alla grova brott som krisbankerna begick mot fastighetsägare och företagare under bankkrisen 1987 – 1993, är resultatet inte förvånande. Några större ansträngningar för att förbättra  etik och moral inom bank och försäkringsvärlden, trots arbetet i den f d finansministern Erik Åsbrinks famösa Etik – och Företroendekommission, har jag fortfarande i sett till.

Av rädsla för ekonomiska repressalier från sina största annonsörer bankerna, har de flesta  av de presstödsberoende dagstidningarna fortfarande inte berättat vad som skedde under krisen. Trots att många ekonomijournalister i dag känner till att det var krisbankernas egen obeståndssituation och avsaknad av kapitaltäckningsgrad, som orsakade krisen. I dag litar bara 15 procent vad pressen skriver.

Lägst är förtroendet för våra politiker. Bara har 13 procent av politikerna har allmänhetens förtroende. Det förvånar mig inte heller. Det var ju socialdemokraterna i samarbete med den moderate f d bankministern Bo Lundgren som räddade bankerna, på allmänhetens, fastighetsägarnas och företagarna bekostnad.

I dagens Sverige låser man in våldsbrottslingar, men  låter bankdirektör som begår brott gå  fria. Dessa tilläts begå vilka ekonomiska brott som helst. Under bankkrisen begicks dessa mot alla de bankkunder som ”inte längre passade in i bankernas portfölj”.

Brott som innefattar mened begås ostraffat i våra domstolar. Det skedde mot hela styrelsen i bankrättsföreningen.  Således i både Börje Ramsbros, Ingvar Axelssons och mitt eget fall i de efterföljande domstolsprövningar, där vi hade stämt bankerna för att olagligen säga upp krediter, och inte uppfylla de villkor för pantrealisation som lagen kräver. .

I Ramsbros fall kunde man till och med stjäla hans världsföretag System 3R, medan han fortfarande ägde det, och utan att riskera några besvärande förundersökningar, från vare sig polis eller åklagare. Ramsbro fick inte ens en krona för sitt företag, som sedan kunde säljas vidare till utlandet, för 325 miljoner kronor.

En förtroendefull relation mellan banker och bankkunder bygger på en kombination av principer, löften och resultat. Detta förtroende raserades helt under bankkrisen. Bankerna kunde ostraffat bryta mot lagen.

I de efterföljande processerna förtalades både bankkunderna och deras advokater i olika register som jag tidigare berättat om. Därför förmådde inte heller domstolarna i de flesta fallen att döma till bankkundernas förmån. Även vi tre i styrelsen för Bankrättsföreningen tvingades till slut,  att göra upp i godo med bankerna.

Aldrig har medborgarnas förtroende för bankdirektörer och politiker aldrig varit så lågt. När endast 13 procent uttrycker förtroende för Sveriges politiska ledarskap är det någonting fundamentalt som är fel i ledarskapet för det svenska samhället.

Måttet är rågat när  politikerna dessutom tillåter sig att undandra 258 miljarder från det tidigare pensionssystemet, som jag tidigare berättat om, samtidigt som många bankdirektörer och politiker belönar sig själva med orimliga pensionsvillkor, som hela 86 procent av svenska folket, enligt Sifos undersökning,  inte tycker de gjort sig förtjänta av.  

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida