[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Riggade rättegångar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 september 2004

I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN den 27 juni 2004)  tvingas 21 domstolschefer äntligen att erkänna vad jag hävdat under  flera år,  och i ett stort antal artiklar i både  dags - och fackpress, och mina bägge senaste böcker "Från bankkris och till börskris" och "Från folkhem till fattigstuga" (Bankrättsföreningen 2003 och 2004). Det svenska domstolsväsendet är hotat i grunden och fungerar inte längre.

Domstolschefernas egen förklaring vad detta kan bero på är de hårda sparkrav som innebär att domstolarna obevekligen svälts ut. Dels hårt motstånd mot modernisering av domstolarnas organisation. Domstolarna kan i längden i leva upp till kraven på att avgöra målen på ett rättssäkert sätt, skriver hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt och de ytterligare 20 domstolscheferna i den uppmärksammade DN - artikeln.

Även EU-kommissionen varnar i dag för att svensk rättspraxis kan kollidera med EG-rätten. Vare sig regeringsrätten eller HD motiverar i dag inte varför prövningstillstånd inte meddelas. Inte ens om den klagande hävdat att den överklagande domen strider mot EG-rätten eller Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ( Europakonventionen)

Vilka är det då som drabbas av politiska ageranden från svenska domare, vars karriärer när det gäller de högsta domartjänsterna, i de flesta fallen går via regeringskansliet. Under bankkrisen 1987 - 1993 var det de många företagare som felaktigt fick alla sina krediter uppsagda och sina tillgångar beslagtagna av de svenska krisbankerna och deras "skräpkreditföretag", och som sedan försökte få rättelse i domstol.

I stället för att följa gällande rättsregler som lagen kräver genom att  tvinga bankerna att bevisa att säkerheterna hade försämrats, lät domstolarna i de flesta fallen bankerna få rätt i sak, trots att många krediter sagts upp på felaktiga grunder av de konkursmässiga bankerna. Detta kunde ske, trots att det numera är bevisat att det var krisbankerna, med Gota Bank och statliga Nordea i spetsen, som var på obestånd under bankkrisen, och inte bankernas kunder.

När det är politik med i spelet kan även privatpersoner i vissa fall drabbas av domstolarnas inkompetens och nonchalans. En av dem som allvarligt fått betala för sin politiska verksamhet  är den kände läkaren och medborgarrättskämpen Alf Enerström, som vid minst två tillfällen allvarligt provocerats i syfte att stoppa hans aktiviteter i opposition mot socialdemokraternas politik.

Vid det första tillfället var det en 35 årig advokat som anföll Enerström med en stor rörtång på Enerströms gård. Det skedde inför valet 2001. Vad han hade på Enerströms egendom att göra, framgår inte ordentligt av de protokoll jag tagit del av.

Vid det andra tillfället var det självaste polisen som oanmäld bröt sig in på Socialdemokratisk Oppositions partihögkvarter på Norr Mälarstrand i Stockholm. När Enerström försvarade sig, i det första fallet genom med  ett välriktat slag  knocka inkräktaren, och i det andra genom att skjuta pistolen ur den angripande polisens hand, hamnar han själv i trångmål och döms själv i stället för de som hade utfört gärningarna.

Den juridiska konsekvenserna för Alf Enerström, som tidigare varit ostraffad, efter första attacken var att han först blev dömd till sex månaders fängelse i tingsrätten, som sedan minskades till fyra månader i hovrätten. Vid det andra tillfället blev han dömd till sluten psykiatrisk vård på obestämd tid där han nu befinner sig.

I Sverige respekteras inte längre ägandet. Hur skötsamma företagare när som helst kan få sina företag och tillgångar beslagtagna och sålda av bankerna utan att ens få sina säkerheter ordentligt värderade, är en gåta för mig. Hur politiskt oppositionella riskerar att bli fängslade eller få tvångsvård, utan några riktiga rättegångar är både fy och skam !

I dagens Sverige kan fast anställda domare inte ens avskedas, även om de begår brott. Det är vad som sker när domare tillåts agera partiskt, och inte längre följer grundläggande rättsregler, i vare sig brottsmål eller tvistemål.

Det är därför det svenska rättssamhället har kollapsat, och den svenska  domarkåren åtnjuter inte längre någon respekt.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida