[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Myndighetsmissbruk
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 14 juni 2004

Sedan det svenska ämbetsmannaansvaret avskaffades 1976, råder det ett allmänt och utbrett myndighetsmissbruk i landet som ingen lyckas få bukt med. I dag tillhör det undantagen att enskilda ämbetsmän straffas för allt elände dom ställer till med. Hur stora de ekonomiska skadorna än blir för de företagare som oförskyllt drabbas.

Värst inom detta område av alla kategorier är Skattemyndigheten, som gör grova misstag varje dag. Som drabbar enskilda och företagare med full kraft. Utan att dom har någon möjlighet att försvara sig. Senaste exemplet är Kicki Igelström som blev diskriminerad och dömd på förhand av Skatteverket. Hon blev klassad som brottsling bara för att hon råkade äga en restaurang och pizzeria.

Kicki Igelström var verksam som framgångsrik småföretagare i Sälen. Under 9 år drev hon en restaurang och pizzeria . Vid Lucia 1995 slog bomben ner i företaget. Efter en revision meddelade Skattemyndigheten henne att hon var skyldig svenska staten 2,1 miljoner kronor.

Efter en envis och hård kamp för att bevisa sin oskuld ändrade skattemyndigheten självmant beloppet till 1.365.000 kronor 1996. Den summan reviderades nedåt till cirka 1,1 miljoner kronor senare. Skatteverket ansåg att hon hade för låg bruttovinst. Och att denna bruttovinst borde ligga på 69 procent.

Inte nog med att Kicke Igelström skulle deklarera för pengar som hon inte hade tjänat in. Dessutom tillkallades polisen för att förhöra både henne och hennes anställda. Hade polisen kunnat konstatera några brott hade hon blivit dömd till 2 års fängelse. Nu blev hon frikänd från alla anklagelser, och trodde att hon därmed skulle slippa ifrån Skatteverkets fortsatta ekonomiska trakasserier.

Men där bedrog hon sig. Polisen lade ner brottmålet, men tjänstemännen på Skatteverket stod på sig. Men beloppet sänktes ytterligare. Den 25 augusti 1997 omprövade Skatteverket sköntaxeringen ytterligare en gång. Beloppet sänktes till 677.600 kronor som man via länsrätten krävde att hon skulle betala. Utan att på något sätt själva utreda ärendet vidare, dömde sedan länsrätten till Skatteverkets förmån.

Beslutet överklagades till Kammarrätten med hjälp av Skattebetalarnas förening.  Nu har Kammarrätten sänkt beloppet till 235.000 kronor. Skatteverkets sköntaxering är nu nere i en tiondel av det ursprungliga
beloppet. Målet är fortfarande inte avgjort, eftersom Kicki Igelström överklagat till Regeringesrätten, då hon anser sig inte vara skyldig svenska staten några pengar.

Problemet med godtyckliga sköntaxeringar och i många fall ogrundade anklagelser om allvarliga brott (i Kicki Segelströms fall påstod skattemyndigheten från början att hon undanhållit 2,1 miljoner kronor) är att den brottsmisstänkte inte får någon rättshjälp innan åklagare beslutat sig för att ta upp målet för prövning i domstol.

I Igelströms fall kunde polis och åklagare snabbt konstatera att hon inte hade begått några brott. Därför fick hon heller inte någon rättshjälp. Men skattemyndigheten stod på sig, och påstod inför länsrätten att hon hade undandragit skatt för svenska staten.

I länsrätten fick hon heller ingen hjälp eftersom hon inte hade rätt till advokat och som hennes företagsförsäkring inte innehöll någon klausul om rättshjälp vid skattebrott. Utan att närmare undersöka vad saken gällde dömde länsrätten till Skattemyndighetens förmån, trots att skattedomstolarna förutsätts ha ett ansvar för att "mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver", enligt Elisabeth Sjödén som är chefjurist i Skattebetalarna.

Elisabeth Sjödén anser också att rättshjälp bör ges även i skattemål. Om inte detta är möjligt bör åtminstone högre krav ställas på domstolarna att hjälpa en skattskyldig som uppträder utan ombud att ta fram och åberopa relevanta fakta och bevis.

Hon anser också att högre krav måste ställas i domstolarna på Skatteverkets utredningar - i Igelströms fall  bruttovinster vid skönstaxeringar. Även fakta som talar till den skattskyldiges fördel måste omfattas av Skatteverkets utredning.

Vad hände då med Kicki Igelströms fortsatta affärsbana ? Efter Skatteverkets olika påhopp tvingades hon sälja både hem och restaurant.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida