[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Vem har förstört mitt land ?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 4 maj 2004

Det tog cirka  30 år att förstöra Sverige. Det kommer att ta ungefär lika lång tid att bygga upp landet igen. Det började med att man i 1975 års grundlag valde att ta bort  dömandets särställning, och gjorde domstolarna till i princip regeringens underordnade myndigheter. Bankernas plundringståg under bankkrisen 1987 - 1993 gjorde att många företag försvann.

Genom en ogynnsam skattelagstiftning för entreprenörer och företagare försvann riskviljan. Entreprenörandan lämnade landet när framtidsföretagen plundrades av krisbankerna under bankkrisen. Sedan följde spekulation och massiv utförsäljning av företag till utlandet.

I dag är Sveriges ekonomiska kris för de flesta svenskar inte längre något okänt begrepp. Men uppmärksamheten fokuseras fortfarande inte kring dem det berör. De som drabbades allra hårdast av krisen är inte de offentliganställda inom landsting, stat och kommun. Det är de hundratusentals företagare och deras anställda som tvingats lägga ner på grund av bankkrisen, eller kraftigt reducera verksamheten.

Det är alla de företagare som blev plundrade av bankerna med politikernas goda minne. Företagare och fastighetsägare som inte kunde försvara sig när de fick alla sina krediter uppsagda och tillgångar överflyttade till de statliga "skräpkreditföretagen" med Retriva och Securum i spetsen.

Någonstans på vägen mot framtiden styrde den svenska skutan fel och gick på grund. Om Sverige på nytt skall kunna få vind i seglen krävs det stora politiska omställningar. Vi måste hitta tillbaka till den kurs som en gång gjorde Sverige till ett av världens rikaste länder.

Vi måste förstå att den inslagna vägen som leder till maktförtryck och socialism inte är någonting hållbart alternativ, som vi svenskar måste ta efter. Sovjetunionens kollaps för inte så länge sedan, visar tydligt hur det går för länder som tillämpar planekonomi. Svenskarna måste på nytt börja bejaka kapitalism.

Låt oss inte längre sticka huvudet i sanden. Sveriges stora och varaktiga ekonomiska problem, som socialdemokraterna och deras stödpatruller miljöpartiet och vänstern gör sitt bästa för att dölja, är gigantiska. Den ofrivilliga statsskulden på mer är 1.000 miljarder plus ränta som uppkom genom bankkrisen, är fortfarande inte återbetald. I dag är varje svensk fortfarande skyldig mer än 100.000 kronor. Viljan att starta nya företag sjunker. Samtidigt som den politiska viljan att investera i den offentliga sektorn ökar.

Sverige var länge ett föregångsland. Tidigare hade vi världens snabbaste ekonomiska utveckling. Men den gynnsamma utvecklingen kom av sig på 1970 - talet. Sedan dess har tillväxten minskat. Det har skett  i takt med att den offentliga sektorn expanderat och skatterna höjts. Drivkrafterna för arbete, sparande och företagande har stadigt försämrats.

Industrikrisen som följde i bankkrisens spår är en svensk företeelse. Inte i något annat västland har den industriella nedgången på grund av bankkrisen varit så djup som  i Sverige. Den svenska industrins andel av den västeuropeiska industriproduktionen har minskat med en femtedel sedan 1965. Och den fortsätter att minska. De fåtal svenska börsbolag, som fortfarande är svenskägda gör sina nya investeringar utomlands, eller flyttar ut produktionen.

Den ekonomiska krisen har blivit demokratins kris. Myndighetsmissbruket är utbrett. Det svenska rättsväsendet har kollapsat. Nu är det inte längre någon orkar hålla reda på alla nya förordningar, lagar och regleringar. I dag finns ungefär 3.400 lagar och förordningar i Sverige. Olika myndigheter har utfärdat omkring 12.500 olika regelsystem, som många gånger inte ens överensstämmer med varandra.

Ingen kan längre överblicka konsekvenserna av alla lagar och regler sammantagna. De lägger krokben för företagare, hindrar företagande och marknadens funktion. Det händer ofta att  företagare som vänder sig till myndighetspersoner blir felinformerade. De måste ha rätt att veta vilka regler som gäller. I stället straffas de med dryga böter och fängelse, bara för att de följt myndigheternas anvisningar.

Ett sådant land skapar inte lika många entreprenörer och företagare som tidigare. Tillåt företagen blomma, så får vi också fart på den svenska välfärden igen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i MedborgarrättsrörelsenBankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida