[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Pensionärerna pungslås
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 20 maj 2004

Sveriges pensionärer lever farligt. De vet fortfarande inte om att AP -fonderna kommer att fråntas ytterligare medel. Förutom de 258 miljarder som redan beslagtagits för att täcka de stora hålen i statskassan som uppkom genom bankernas och politikernas klantiga hantering av den bankkrisen 1987 - 1993.

Den gången var det inte var någon förutom jag själv och  KG Sherman som reagerade våldsamt i Finanstidningen redan 2001, när staten beslagtog närmare en tredjedel av pensionärernas pengar. Varför alla var tysta har jag fortfarande inte riktigt förstått.

Därför blir jag glad när Elisabet Carlberg som är ordförande i pensionärsföreningen Idun och Ingvar Fridell från Danderyd opponerar sig  i Svenska Dagbladet ( SvD 2004 - 05-18), mot att staten nu funderar på beslagta ytterligare 96 miljarder från AP-fonderna.
Socialdemokraterna hävdar att pensionärernas pengar är statens. Och att staten har rätt att göra hur man vill med dessa pengar. Om staten bara kan garantera utbetalningen av alla pensionerna i det nya systemet, även i fortsättningen. Den fråga som jag skulle vilja ställa,
är hur man skall kunna garantera någonting överhuvudtaget, när pengarna bara försvinner ?

När man 2004 skall besluta om ytterligare 96 miljarder skall tas, borde man därför först utreda om inte pensionärernas pengar tillhör pensionärerna. Alla vet vilket liv det blev när  Skandias moderbolag "bara" förskingrade 2 miljarder av livspararnas pengar. Pengar som både Föreningen grupptalan mot Skandia, som jag själv tillhör sedan starten,  nu börjat processa om för att få tillbaka.

I maj 2004 beslutade sig äntligen Skandia Liv för att gå ihop med Föreningen grupptalan mot Skandia, i processen mot moderbolaget. Samtidigt drar föreningen tillbaka sin egen stämning mot Skandia. Både vice ordförande Anders Keller i grupptalan mot Skandia och Skandia Livs VD Urban Bäckström är optimistiska för utgången av processen, som sker genom skiljedom.

Det blir advokaten Stefan Lindskog, som för konsumentombudsmannens räkning utrett Skandias affärer med livbolaget som får i uppdrag att sköta skiljedomsprocessen. Föreningen grupptalan mot Skandia i dag har 16.000 medlemmar som alla "gick i taket" när de fick reda på alla omständigheterna kring den affär som gjordes med Den Norske Bank (DnB) som gjordes för 2 år sedan, när Skandia Liv knöts upp i ett tolvårigt förvaltningsavtal med DnB, medan köpeskillingen på 3,2 miljarder kronor hamnade i Skandias moderbolags kassa.

Hur socialdemokraterna med hjälp av sina stödtrupper i regeringen som i detta fall utgörs av centern, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna lyckas pungslå pensionärerna på hela 258 miljarder, utan att någon tidigare reagerat, är fortfarande en gåta.

Har verkligen oppositionen ett sådant grundmurat förtroende för regeringen att man tror att socialdemokraterna kommer att uppfylla sina löften, när de redan skett vad som har hänt med både Sveriges ekonomi och hela det svenska näringslivets utveckling under de sista 50 åren av socialdemokratisk maktutövning ?

Därför undrar jag om det inte snart dags för Sveriges Pensionärsförbund och Pensionärernas Riksorganisation PRO att undersöka om konfiskeraringen av pensionärernas pengar varit  laglig ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida