[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När får vi se den oberoende utredningen om bankkrisen?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 april 2004

Den 21 april 2004 presenterar Etik– och förtroendekommissionen under ledning av Erik Åsbrink resultatet av dryga två års arbete arbete, som består i att utreda etik och moral inom det svenska näringslivet.

Det var egentligen inte den utredningen som riksdagen har beställt. Riksdagen ville ha en oberoende utredning, som skulle ta ställning till hur företagen behandlades av krisbankerna med statliga Nordea (gamla Nordbanken) i spetsen och ansvariga politiker, under den svenska bankkrisen.

Från början har riksdagen uttalat sitt önskemål att det måste tillsättas en ordentlig undersökning med hjälp av bland annat experter från utlandet, för att klargöra hur företagen behandlades av krisbankerna och politikerna under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

I ett betänkande 2001/02:Siu 13 beslutade Finansutskottet hur denna utredning skulle verkställas, som sedan riksdagen gav sitt godkännande till. Men regeringen Persson ville annorlunda.

I stället för att låta en oberoende kommission utreda hur illa företagen hade behandlats under bankkrisen, när 60.000 välskötta företag fick sina krediter uppsagda och blev plundrade på alla sina tillgångar som inte längre passade in i krisbankernas ”portfölj” och den svenska statsskulden ökade med dramatiska tusen miljarder kronor plus ränta, beslutade sig regeringen Persson för att i stället tillsätta en politisk kommission, som skulle utreda etik och moral inom näringslivet.

I stället för att utreda vett och etikett inom bankvärlden och hos våra politiker. Utreder nu bankerna sig själva under ledning av Hans Dalborg som är ordförande i Nordea och Jacob Palmstierna som är f d ordförande Nordea, och våra politiker under ledning av Erik Åsbrink som var ordförande i Första Sparbanken, tillsammans med representanter för storföretagen och facket en uppförandekod för näringslivet.

Under resans gång har fler och fler blivit tveksamma till Erik Åsbrinks sätt att sköta denna politiska utredning. Marcus Storch, erfaren styrelseledamot och tidigare koncernchef för AGA lämnade tidigt referensgruppen i protest.

Caroline Sundewall, styrelseledamot ibland annat Telia Sonera och tidigare journalist för Finanstidningen har också lämnat utredningen. Huvudsekreteraren i kommissionen, Olle Rossander som också är erfaren journalist och tidigare chefredaktör för Affärsvärlden, fick sparken hösten 2003.

Kanske är det inte så konstigt att kommissionen arbete inte har fungerat. Det var ju inte denna utredning som riksdagen hade beställt. Den fråga som jag nu ställer mig är när den riktiga utredningen kommer att verkställas ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida