[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När sanning blir lögn
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 19 april 2004

Det är socialdemokraterna som bär det politiska ansvaret för att förutsättningarna för att den svenska tillväxten urholkas, skriver moderaternas nye ordförande Fredrik Reinfeldt i ett debattinlägg under Brännpunkt i Svenska Dagbladet (SvD 2004-04-15), och skyller den ekonomiska krisen i Sverige på socialdemokraterna och den rödgröna koalitionen.

Vad Fredrik Reinfeldt gör är att han bara berättar en liten del av sanningen, och döljer resten. Utan att behöva ljuga, undanhåller han därmed den verkliga orsaken till varför det går dåligt för Sverige. Själv tagit mig mödan att utförligt förklara dessa sammanhang i mina två senaste böcker: ”Från bankkris till börskris” och ”Från folkhem till fattigstuga” (Bankrättsföreningen, 2003 och 2004).

Det är inte entreprenörandan hos de svenska företagarna det är fel på. Det kunde den amerikanske professorn Michael Porter, professor vid Harvarduniversitetet och rådgivare åt schwieziska World Economic Forum konstatera, när han besökte Sverige för fyra år sedan. Enligt honom finns det en entreprenöranda i Sverige, som han aldrig sett maken till tidigare.

Enligt min uppfattning beror det dåliga nyföretagande på hur företagen behandlades av banker och myndigheter under den svenska bankkrisen. Vid internationella jämförelser hamnar Sverige i dag långt ner hur stor del av befolkningen som ägnar sig åt entreprenörskap och företagande.

Visst är det sant att Sverige halkar efter sedan 1970 – talet, som Fredrik Reinfeldt skriver. Om Sverige hade haft samma tillväxt som OECD-snittet sedan 1970 hade våra samlade resurser i dag varit betydligt större. Det kan nog både vår finansminister Bosse Ringholm och Fredrik Reinfeldt vara helt överens om.

Sant är också att både moderaterna och socialdemokraterna hittills visat en häpnadsväckande oförståelse för vad som hände med ägandeförhållande i företagen i Sverige under bankkrisen. Företagens stora betydelse för tillväxten, verkar bara vara läpparnas bekännelse. De svenska socialistiska partierna har fortfarande inte förstått, vilka det är som kan skapa verklig tillväxt. När det kommer till kritan har moderaterna redan visat, att man inte heller bryr sig om hur det går för företagen.

Hur skall vi då komma tillrätta med tillväxten? I ett inlägg i SvD från Anne-Marie Lindgren som är chef för den socialdemokratiska tankesmedjan Idé och tendens (inlägg i SvD den 16 april 2004) avslöjar hon sin vision vad socialdemokraterna borde göra för att främja tillväxt och utveckling.

Hon tycker att Bosse Ringholm borde göra som moderaterna gjorde under bankkrisen. Köpa aktier i bolag. Skillnaden är att hon vill köpa i vinstdrivande företag. När moderaterna hade makten gjorde man tvärtom. Som många minns var det moderaterna som var med och godkände, att man för statens räkning köpte på sig de två av de värsta förlustbringande bankerna, Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) under bankkrisen. För att dessa också ville vara med i det stora plundringståget mot sina skötsamma företagskunder.

Genom detta förfarande har Sverige fått en alltför tung ekonomisk börda att bära. Anledningen är hur företagarna behandlades under den svenska bankkrisen. För dessa åtgärder bär moderaterna det största ansvaret.

Det är således moderaterna, som genom att tillåta direkta konfiskatoriska åtgärder mot företagare, som den svenska tillväxten urholkats. Det skedde genom att rädda de svenska krisbankerna på företagarnas bekostnad. Det är den sanningen Reinfeldt inte vill berätta för Svenska Dagbladets läsare.

När socialdemokraterna å sin sida talar om tillväxt och lovar bättre förutsättningar för entreprenörer och företagare, är det sällan som några av dessa löften infrias. Det framgår tydligt av Bosse Ringholm senaste vårbudget (2004-04-15) Den socialdemokratiska regeringen som vanligt lovat runt men håller tunt.

Dessutom gör både moderaterna och socialdemokraterna allt för att dölja sanningen, när den känns tillräckligt obekväm.

Vi har sett det förut. Vad som skedde under Kreugerkraschen var att regeringarna hemlighöll händelserna hur det gick till när Kruegerkoncernen plundrades på alla tillgångar, så länge som det bara gick. Samma sak gäller nu de stora ekonomiska konsekvenserna för Sverige på grund av den svenska bankkrisen, som man fortfarande gör sitt bästa för att dölja.

Jag påstår således inte att Fredrik Reinfeldt ljuger. Bara att han undanhåller hela sanningen, varför det går dåligt för Sverige. Genom att bara berätta valda delar, förvandlas sanningen till en lögn.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida