[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Moderaternas ekonomiska politik
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 mars 2004

Nu erkänner äntligen den nye moderatledaren Fredrik Reinfeldt i en stor debattartikel i Dagens Nyheter ( DN Debatt 2004-03-04) att om borgerligheten skall vinna nästa val måste moderaterna lägga om sin ekonomiska politik.

I valet 2002 led moderaterna ett historiskt nederlag på grund av partiets agerande under senare delen av den svenska bankkrisen. Det var då den moderate ”bankministern” Bo Lundgren tillät krisbankerna att säga upp krediterna för företag som inte längre passade in i bankernas ”portfölj”. Den omedelbara ekonomiska effekten blev förödande för landet. Hela Sverige höll på att gå i statskonkurs.

Resultatet blev att en tredjedel av partiets väljare lämnade partiet i protest mot den socialistiska ekonomiska politik som partiet förde under bankkrisen. Det var således det moderata partiets och partiledningens extrema vänsterpolitik under krisen, som fick en stor del av de moderata väljarna att tröttna på ”sitt” parti.

Moderaternas plötsliga erkännande att fundamentet i deras ekonomiska politik varit felaktig gör mig naturligtvis glad, men samtidigt som man nu erkänner sina misstag och att man fört en felaktig ekonomisk politik, försöker man blanda ihop korten. Det gör man genom att påstå att det främst var moderaternas skattepolitik som varit felaktig.

Moderata ungdomsförbundets ordförande Christoffer Fjellner tolkar också delar av det nya moderata budskapet som ”provocerande” Han uppfattar det med rätta budskapet som ett valtaktiskt utspel och som ren ”sosseretorik.”

Min uppfattning om Fredrik Reinfeldts politiska utspel är att han nu försöker att hitta nya socialdemokratiska väljare till moderaterna. Som ersättning för de moderata väljarna som moderaterna för alltid förlorat, på grund av Carl Bilds och Bo Lundgrens planekonomiska agerandet under bankkrisen.

När nu Reinfeldt tvättar den moderata byken i största möjliga offentlighet på DN Debatt, försöker tidningens debattredaktör Mats Bergstrand samtidigt hjälpa moderaternas nye partiledare. Det sker genom att hindra alla genmälen på debattinlägget.

Bergstrand på DN Debatt vill inte ha några reaktioner alls på det politiska utspelet. Inte ens i tidningens nätbilaga, där man redan tidigare använder sig av censur. Det sker genom att helt enkelt plocka bort obekväma inlägg. På Reinfeldts utspel tillåter inte tidningens debattredaktör några som helst svaromål på nätbilagan vilket naturligtvis också skadar Dagens Nyheters trovärdighet.

Moderaterna vill således börja tävla med socialdemokraterna om medelklassväljarnas gunst. Inför valet vill Fredrik Reinfeldt kliva fram som en ledare som kan leda hela landet för framtiden. Då måste han först göra upp med partiets förflutna och kompensera alla de företagare som dog sotdöden under bankkrisen.

Det gör han inte genom att fortsätta förhindra att den parlamentariska utredning som riksdagen redan har beslutat, som skulle granska politikernas agerande under bankkrisen.

I stället skyller han på att moderaterna tidigare fört en misslyckad skattepolitik.

Den hjälp som moderaterna bett riksdagens utredningstjänst att utreda innefattar således inte Bo Lundgrens och Carl Bildts agerande under bankkrisen. Man har från partiledningens sida bara vågat be utredningstjänsten om hjälp med att utreda partiets allmänpolitiska ekonomiska politik.

Att på alla upptänkliga sätt fortfarande försöka dölja vad som skedde under bankkrisen och i stället skylla på en felaktig moderat skattepolitik hjälper inte moderaterna att hitta nya väljare.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida