[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Myndigheterna vill inte rätta sina misstag
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 2 mars 2004

Sedan ämbetsmannaansvaret togs bort 1976, är det fritt fram för myndighetspersoner att missköta sina ämbeten, utan att straffas. De som drabbas är i stället företagare och enskilda som råkar ut för myndigheternas felaktiga beslut.

När jag i en debattartikel i Sundsvalls Tidning 2004-02-27 tar upp några av dessa allvarliga övergrepp från svenska myndigheternas sida som också använder sig av det statliga Patent och Registreringsverket (PRV) för att nå sina syften svarar den nuvarande generalsekreteraren i PRV Gun Hellsvik 2004-02-29, att frågorna som jag ställer bygger på rena missuppfattningarna, och att det därför inte är meningsfullt att besvara dem.

Så kan bara en f d politiker svara, som inte vill att sanningen om vare sig bankkrisen eller myndigheternas olika övergrepp skall komma fram. Hon verkar hoppas att jag inte skall få någon replikrätt i Sundvalls Tidning.

Mina ”missuppfattningar” skulle bero på att jag tror att det är någon annan än domstolen som beviljar konkursansökan för företag. Det har jag aldrig trott. Vad jag menar är att det bland annat är banker eller myndigheter som utnyttjar PRV för begära företag i konkurs. Det är självfallet domstolarnas uppgift att bevilja den inlämnade konkursansökningar.

Jag har heller aldrig påstått att PRV beslagtar bokföringsmaterial. Det brukar kronofogden eller skattemyndigheten göra. Så till några färska exempel hur myndigheterna på olika sätt missbrukar sin makt utan att straffas, men med stora konsekvenser för dem som drabbas.

Hur svenska myndigheter begår uppenbara fel tydliggjordes i samband med två viktiga prejudikatfall mot skattetillägg i två domar i Europadomstolen den 23 juli 2002, som visade att Sverige begått allvarliga fel under 30 år, med att straffa dem som orättfärdigt drabbats av skattetillägg. Straffen har varit utdelade innan ens domstolen avgjort vem som gjort rätt eller fel.

Trots detta har myndigheterna fortfarande inte sett till att rätta till sina gamla misstag genom att kompensera alla dem som drabbades. Dessa allvarliga brott har bland annat medfört att människor tvingats i personlig konkurs fått lämna sina företag och hem. I många fall har människor tagit så illa vid sig, att de drabbats av skilsmässor eller begått självmord.

Det är inte bara när det gäller skattetillägg som såväl skattemyndigheten, domstolen och kronofogden i förening begår allvarliga fel. Fel begås också mot näringsidkare som handlar som de har blivit tillsagda - efter att ha kontaktat skattemyndigheten. För närvarande föreligger många aktuella informationsmissar hos skattemyndigheten som drabbar bilhandlare som själva direktimorterar bilar från utlandet. Det var hur dessa drabbats jag tänkte på när jag skrev min artikel i Sundsvalls Tidning.

Genom att ämbetsmannaansvaret togs bort redan 1976 tror numera statliga ämbetsmän att det går bra att begå vilka allvarliga fel som helst utan att ta konsekvenserna. Det märks tydligt på deras ämbetsutövning.

Det visar hanteringen av skatteprocesserna mot bilhandlarna som från början blivit felinformerade om vilken moms de skall betala.

I många av dessa fall gör såväl domstolarna, kronofogden och polisen allt för att trakassera bilhandlarna. När det i själva verket är skattemyndigheterna som felaktigt informerat vilka bestämmelser som gäller.

Vad som hänt i flera fall är att kronofogde och polis gör gryningsräder. De stormar in hos olika bilhandlare och privatpersoner som blivit felinformerade av skattemyndigheten och beslagtar alla deras bilar. Även bilar som redan sålts konfiskeras av kronofogden. Allt bokföringsmaterial inhämtas. De som drabbas får heller inte tillbaka sin bokföring inom rimlig tid, varför de inte längre kan sköta sin fortsatta verksamhet eller fullfölja sin förpliktelser mot PRV.

Inte nog med det. När de utsatta näringsidkarna reagerar genom att anmäla dessa felaktiga agerande från kronofogden till domstolen, reagerar domstolen genom att inte svara alls. Jag känner till flera fall där domstolen inte brytt sig om att svara under flera månader, varför de som drabbas inte kan bedriva någon verksamhet över huvudtaget. Att bilhandlare tvingas i konkurs bara för att de följer skattemyndighetens anvisningar, är inte något som jag har missuppfattat. Jag har bevis för att det stämmer.

När det gäller plundringståget som skedde under den svenska bankkrisen och som godkändes av den moderate f d bankministern Bo Lundgren, så räcker det att läsa chefekonomen Jan Herins för dåvarande SAF:s rapport (revisonsenkäten, 1992) hur det gick till när krisbankerna plundrade sin kunder.

Den borde Gun Hellsvik beställa från Svenskt Näringsliv som organisationen numera heter. Hon var ju justitieminister i den moderatledda borgerliga regeringen som lät det onda ske.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida