Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Organisationsprofilering

”Organisationsprofilering – vilka värderingar inom organisationen leder till framgång”
(ISL Förlag).

Kort utdrag

Sidan 40: Att klargöra värderingar

Antingen vi är medvetna om det eller ej är det våra värderingar som styr vårt uppträdande i det dagliga livet. Det gäller särskilt för personer i maktställning, som måste ha klart redovisade och produktiva värderingar.

Värderingarna (i en organisation, mitt tillägg) måste vara allmänt kända och konsekventa, och de måste realiseras och respekteras. Framgångsrika värderingar måste ständigt lanseras på nytt.

En klart utredd värdering uppfyller åtta villkor:

1. Värderingar måste väljas utifrån flera alternativ. Det är bara värderingar som faktiskt valts fram som kommer att efterlevas.....

2. Värderingarna måste vara konsekventa sinsemellan. Värderingarna måste stödja varandra....

3. Antalet värderingar måste vara begränsat....

4. Det måste gå att omsätta värderingen i handling....

5. Värderingar måste vara prestationshöjande. Ingen formulering av en företagsstrategi är fullständig om den inte definierar vilka värderingar som eftersträvas – vad man behöver få ut av människorna och vad man ger dem istället....

6. Värderingar måste vara tilltalande och ”stolthetsbefrämjande”. Värderingarna som ledningen förespråkar måste slå an en ton hos folk på alla nivåer. Värderingarna måste respekteras....

7. Värderingar måste kunna föras vidare. Det är det som cheferna gör som är avgörande. Cheferna måste vara den grupp som först anammar en värdering...

8. Värderingar måste skrivas ned....Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share