[Hemsida]


Konsten att finna ett lyckligare liv          
2022-05-30 av Mats Lönnerblad 

Buddhismen är en av de fem världsreligionerna, men är i grunden en religion utan någon gud. I centrum för kulten står istället Buddha, den upplyste, som är en läromästare och förebild, som visar hur buddhisten ska leva. Med hjälp av hundra tydliga praktiska övningar baserade på århundraden av visdom - visar den kände Zenmästaren Buddhistmunken Shunmyo Masuno vägen. 

Zenbuddhismen finns framförallt i Japan och betonar mycket starkt meditation som en väg till befrielse (satori). "Zen" betyder meditation. Zenbuddhismen är lik den ursprungliga buddhismen då man försöker koppla bort det kroppsliga och bli fri från sina lidelser och begär för att därigenom nå en högre andlig frihet. För att leva ett lugnare och lyckligare liv förordar Shunmyo Masuno 100 övningar i boken: Konsten att leva enkelt i översättning av Per Svensson. Volante förlag. 

Shunmyo Masuno är överstepräst vid ett 450 år gammalt zenbuddhistiskt tempel i Japan och prisbelönt, internationellt verksam designer av zenträdgårdar. Han är dessutom professor i miljödesign vid en av Japans ledande konstskolor och en ofta anlitad föreläsare vid lärosäten som Harvard Graduate School och Design, Cornell University och Brown University. Hans goda råd är inte dyra. Det räcker med att köpa boken så förstår man hur man skall bete sig för att i ditt vardagliga liv kunna leva enkelt, men ändå ett fullvärdigt liv. Genom hans goda råd vill han hjälpa oss att uppleva zen i praktiken. 

Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv. Buddha levde för omkring 2500 år sedan i Indien. Att försöka likna honom och tillämpa hans lära är det väsentliga inom buddhismen. Buddhas lära handlar om hur vi människor ska leva för att slippa återfödas till ett nytt liv fyllt av begär som enligt buddhismen ses som ett lidande

Buddhismens lära betonar att det främst är genom etiska handlingar (karma) som buddhisten kan nå upplysning (nirvana). De fyra ädla sanningarna om duhkha ("lidandet") - inklusive den åttafaldiga vägen - utgör kärnan i den buddhistiska läran. Buddhismen har sina rötter i hinduismen och är uppkallad efter sin grundare Siddharta Gautama som föddes under 400-talet f.Kr i norra Indien. Titeln Buddha (den upplyste) fick Siddharta först efter att nått upplysning och fullständig inre harmoni. Efter att ha blivit Buddha gav han sig ut och predikade och nådde på så sätt sin berömmelse. Inom buddhismen är det Buddha, mästaren, som är föremål för vördnad och som buddhister vänder sig till i kulten.

Buddhismen är mer en filosofi och etisk livsstil än en religion, och handlar till stor del om att försöka följa Buddhas lära om den åttafaldiga vägen. Efter Buddhas död utbröt tvister mellan hans lärjungar om hur man skulle tolka läran.

Med tiden blev åsiktsskillnaderna så stora att anhängarna splittrades i tre skolor, theravada, mahayana och så småningom vajrayana. Theravadas anhängare tror att nirvana är möjlig endast för munkar (eller ibland nunnor), medan mahayanas anhängare tror att alla människor kan nå nirvana. Vajrayana är en blandning av mahayanabuddhism och lokala folkliga traditioner. 

Konsten att leva enkelt är både upplysande och pedagogisk. Den är uppdelade i tre delar: Del 1: handlar om 30 sätt att stärka ditt "närvande jag". Del 2: 30 sätt att ingjuta mod och tillförsikt i livet. del 3: 20 sätt att bli mindre vilsen och orolig. Del 4: 20 sätt att göra varje dag till den bästa. Shunmyo Masuna betonar att människans vilsenhet och oro är oförmågan att acceptera att världen ständigt förändras, i en övertygelse - eller omedveten förhoppning - att vi själva och våra ägodelar, liksom människor i vår närhet, aldrig kommer att förändras. Det är det kommer på skam som vi blir olyckliga. Han vill att vi inte skall fastna i åsikten att allt förblir som det är. Då kommer vi också att bidra till andras lycka, 

Mats Lönnerblad 

 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Besöksräknare:


Hemsida