[Hemsida]


Domstolarna och den tredje statsmaktens ageranden   
2022-01-19 av Mats Lönnerblad 

När en domare i Högsta domstolen hittas hängd - och när en regeringsmedlem dör under mystiska omständigheter - anar den fristående juridiska utredaren Selma Falck, att det finns ett mönster, det gäller både i valet av offer och mordmetod.

I sökandet efter svar dras hon in i en kaotisk värld av myndighetsmissbruk och personliga tragedier i boken: Mandelaeffekten som är den tredje boken av den norska författaren Anne Holt i serien om utredaren Selma Falck, i huvudrollen i översättning Margareta Järnebrand, Piratförlaget. 

Bokens titel: Mandelaeffekten 
Författare: Anne Holt 
Översättare Margareta Järnebrand 
Bokförlag: Piratförlaget 

Det är första gången som jag recenserar en bok av författaren Anne Holt som hittills har utgivit 25 böcker och nått stora publika framgångar i såväl hemlandet Norge som i Sverige och en rad andra länder. Hon har även varit verksam som både jurist och journalist. 

Vad boken handlar om är om rätten att ta hand om ett barn sedan den unga mamman avlidit. Vem tillhör barnet? Är det den avlidnes nära släktingar eller den biologiska pappan? När det sedan blir en juridisk strid om barnet - sker det då en strid mot de mänskliga rättigheterna - som även Norge som land tvingas följa även om landet fortfarande inte är med i EU, men ändå anslutit sig till Europakonventionens bestämmelser?

Svaret på frågan i detta fall ges i hennes bok Mandelaeffekten och visar vilka omständigheter som gäller och som både domstolar och myndigheterna borde ta hänsyn till, men inte alltid gör det. Det gäller både Norge och Sverige. 

Mandelaeffekten är en roman. Historien som Anne Holt berättar är alltså inte sann. Överhuvudtaget tar hon sig friheter i mångt och mycket, som en romanförfattare kan och bör göra, vilket både ökar spänningen - innehållet i boken - och läsarens ställningstagande till vad som händer. Hon sätter punkten på vad som är centralt i boken vilket handlar om alla barns lika rättigheter. Hon erkänner att hon vänt och vridit på det faktum att Norge har fått och fortfarande får, allvarlig kritik av Europadomstolen i en rad frågor som rör barn (vilket också är sant)

De juridiska bataljerna i verkligheten ger upphov till en rad svåra frågor, och hon bekräftar att hon skrivit den här boken i politisk, juridisk och mänsklig förundran hur Norge - inte alltid och i olika sammanhang tolkar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och grundläggande friheterna i från barnens perspektiv, vilket också gäller Sverige. 

Selma Falck blir ofrivilligt involverad i en mordutredning i samband med att hon är ute på restaurang med två av sina väninnor. Hon blir beskjuten i armen på en trottoarservering när hon träffar två av sina gamla väninnor. Skottet träffar Selmas väninna Linda som satt vid samma bord i huvudet snett bakifrån. Hon dör genast. 

Kulan som träffar Linda i bakhuvudet, ändrar riktning i hennes hjärna, far ut igen och träffar sedan Selma i armen. Polisen första åtgärd är att försöka utreda vem skottet var avsett för. Selma är välkänd som utredare i olika brotts - och tvistemål - Linda som är som stortingspolitiker inte lika känd, men hon är uppskattad av alla, när det gäller hennes lokala engagemang.

Hon blir mördad på öppen gata. Det blir stora rubriker i de norska tidningarna, vilket fick den norska polisen att reflektera, att nästan tro att man är i Sverige! Utredningen vem som kan ha begått de bägge morden blir genast ett högprioriterat ärende, där Selma i sin roll som utredare vill och får delta för att få fast mördaren som skjutit hennes väninna och skadat henne mitt på ljusa dagen. 

Snart står det klart för Selma Falck att det kanske kan handla om Lindas engagemang i ett vårdnadsärende i norsk domstol, som strider mot Europadomstolens regler för mänskliga rättigheter. Selmas vän journalisten Lars Winther hade fått klart för sig att en hel rad norska vårdnadsärenden - riskerar att tas upp i Europadomstolen - något som den norska regeringen hittills tagit med ro och hittills inte bekymrat sig om.

De norska experterna tror att de överklagade domarna låg i linje med norsk lagstiftning och var höjt över varje tvivel. Att de överklagade domarna rent substantiellt var skäliga. Det vill säga att de berörda barnen hade fått de bättre till följd av de beslut som fattades för deras räkning verkade det enligt berörda domare inte råda något tvivel om och att lagtolkningen i fråga stod i hundraprocentig överensstämmelse med människorättskonventionen artikel 8 om rätten till och respekt för privat - och familjeliv. 

Vad de som opponerade sig mot den norska lagstiftningen hoppades är att bilden av korrumperade myndigheter skulle bli synlig för hela världen. Det skenbart välordnade, rättvisa Välfärds Norge skulle träda fram i all sin fulhet. Alla skulle se vad de som riktat kritik och strålkastarljuset mot:

En lagstiftad församling som rättsstridigt medverkade till att slå sönder familjer. En regering skulle avslöjas som gav sin välsignelse åt domstolarnas och myndigheternas härjningar skulle avslöjas. En domstol som strödde sand över missgärningarna utan tanke på att man handlade i strid med de mänskliga rättigheterna. 

Hur det sedan gick i det aktuella fallet och om den eller de som begått morden kunde avslöjas, tänker jag inte avslöja. Men boken är oerhört välskriven och spännande att läsa. Väl värd att ta del av och reflektera över eftersom de regler som Europakonventionen (EKMR) företräder numera gäller inom hela EU och många andra länder.

Mats Lönnerblad 

 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Besöksräknare:


Hemsida